RESULTAT

 DATUM:

NAMN:

PLATS:

DOMARE:

KLASS:

PLACERING:

           
2020-09-05 Bizmarks Hof Elvira Sk Umeå Mikael Pouna IGP1 Godkänd
           
           
2019-12-14 Preorias Atlas Stora Stockholm Fredrik Steen 9-18 mån Hanar LH 1:a, CK, 
Nordisk Juniorvinnare-19
  Preorias Azzi   Fredrik Steen 9-18 mån Tikar LH 2:a, CK
           
2019-11-30 Preoria Atlas Sk Westbo Mats Höglund 9-12 mån Hanar LH L+1, BIM
  Preoria Akiro   Mats Höglund 9-12 mån Hanar L+2
  Preoria Azzi   Mats Höglund 9-12 mån Tikar LH L+1, BIR

         
2019-10-12 Preoria Atlas Sk Eksjö Bernd Weber 6-9 mån Hanar LH L+1
  Preoria Akiro   Bernd Weber 6-9 mån Hanar L+3
  Preoria Azzi   Bernd Weber 6-9 mån Tikar LH L+2
           
2019-07-28 Bizmarks Hof Elvira SSM Dirk Gabriel 12-18 mån Tikar SG4

         
2019-07-26 Preoria Atlas SSM Åke Imland 6-9 mån Hanar LH L+2
  Preoria Azzi   Leif Einarsson 6-9 mån Tikar LH L+2
  Preoria Akiro   Åke Imland 6-9 mån Hanar l+5

         
2019-06-16 Preoria Atlas Sk Motala Mats Höglund 4-6 mån Hanar LH L+1
  Preoria Akiro   Mats Höglund 4-6 mån Hanar L+3
  Preoria Azzi   Mats Höglund 4-6 mån Tikar LH L+1, SSVV
  Preoria Ayla   Mats Höglund 4-6 mån Tikar L+5
  Bizmarks Hof Elvira   Mats Höglund 9-18 mån Tikar SG1

         
2019-06-08 Preoria Atlas Salem Ulrika Barck 4-6 mån Hanar LH L+1, SSVV
  Bizmarks Hof Elvira   Ulrika Barck 9-18 mån Tikar SG2

         
2019-06-02 Preoria Atlas Degerberga Patrik Blomqvist 4-6 mån Hanar LH L+1, BIR
  Preoria Akiro   Patrik Blomqvist 4-6 mån Hanar L+4
  Preoria Azzi   Patrik Blomqvist 4-6 mån Tikar LH L+1
  Preoria Ayla   Patrik Blomqvist 4-6 mån Tikar L+7
  Bizmarks Hof Elvira   Nancy Herms 12-18 mån Tikar SG4

         
2019-06-01 Preoria Atlas Degerberga Nancy Herms 4-6 mån Hanar LH L+1, BIR
  Preoria Akiro   Nancy Herms 4-6 mån Hanar L+4
  Preoria Azzi   Nancy Herms 4-6 mån Tikar LH L+1
  Preoria Ayla   Nancy Herms 4-6 mån Tikar L+6

         
2018-06-03 Bizmarks Hof Elvira Degerberga Lars Nielsen 4-6 mån Tikar L+4

         
2018-05-26 Bizmarks Hof Elvira Sk Lövsättra Leif Einarsson 4-6 mån Tikar L+3
COPYRIGHT  belongs to Kennel Preoria
E-post